Antalya Aile Avukatı, Antalya Aile Hukuku

Antalya Aile Avukatı

Antalya aile avukatı, özel hukuk karakterli bir alan olan aile hukukunun düzenleme alanına giren iş, uyuşmazlık ve davada uzmanlık derecesinde bilgi ve deneyim sahibi avukattır. Aile hukuku üzerinde ihtisas sahibi olan Antalya aile avukatı, edindiği bilgi ve birikimi, kendisinden hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti talep eden kişilerin yararına tahsis ederek mesleğini icra eder. Müvekkillerinin ve danışanlarının hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamaması adına kapsamlı, çok yönlü ve özenli bir çalışma icra eder. Antalya aile avukatının görev ve hizmet alanına giren aile hukuku, özel hukuk karakterli bir hukuk dalı olan medeni hukukun önemli bir bölümünü teşkil eder. Aile hukuku evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere temelde üç başlık altında gruplandırılır ve incelenir.

Evlilik hukukunda evlilik, boşanma, evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejimleri düzenlenmiştir. Soybağının kurulması ve aile bölümleri ise hısımlık hukuku altında düzenlenmiştir. Vesayet kurumu, düzeni, yürütülmesi ve sona ermesi ise hısımlık hukukunun düzenleme alanına girer. Antalya aile avukatı, gerek Türk vatandaşları arasında gerekse Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu kişi arasında gerçekleşen nişanlılık, evlilik, boşanma, velayet, hısımlık, nafaka hükümleri, mal rejimleri, soybağı kurulması, evlat edinme vb. aile hukuku konularında yaşanan uyuşmazlık ve davalarda hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verir.

Antalya Aile Avukatı

Antalya Aile Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler Nelerdir?

Aile hukukunun inceleme alanına giren işlerde telafisi güç ve bazı durumlarda imkansız hak kayıpları yaşamamak adına, alanında yetkinlik ve deneyim sahibi bir aile avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Aile hukukunun kapsamlı ve diğer hukuk dallarıyla yakından ilişkili olması sebebiyle Antalya aile avukatı tarafından sunulan hizmetler de çeşitli ve fazladır. Ancak, Antalya aile avukatı marifetiyle icra edilen başlıca hizmetleri ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki talepler,
 • Nişanın sona ermesi sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemiyle açılan davalar,
 • Nişanın sona ermesi dolayısıyla hediyelerin iadesi talepli davalar,
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kapsamındaki İstemler
 • Evliliğe izin davası,
 • İddet müddeti (bekleme süresi) kaldırılması davası,
 • Batıl evliliklere dair davalar,
 • Butlan (mutlak – nispi) sebebiyle evliliğin feshi davası,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davasının takibi,
 • Çekişmeli boşanma davası dilekçesi,
 • Çekişmeli boşanma davasının takibi,
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması talepli dava,
 • Soybağı davaları,
 • Çocuk mallarının korunması davası,
 • Nafaka davaları,
 • Ayrılık davası,
 • Mal paylaşımı davası,
 • Mal varlığı tasfiyesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı gerekli adımların atılması,
 • Aile konutu şerhi davası,
 • Malvarlığı sözleşmelerine yönelik hukuki danışmanlık,
 • Babalık davası,
 • Tanıma ve tenfiz davaları,
 • Velayet davaları.

Antalya aile avukatı sıralanan iş, uyuşmazlık ve davaların yanı sıra aile mahkemelerinin görev alanına giren bilumum iş ve davada danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder. Deneyimli ve uzman bir aile avukatının hukuki desteği, somut iş veya dosya hakkında hatalı veya ihmali davranışlarda bulunmamak ve bu nedenle hak kaybı yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Zira pratikte birçok örnek göstermektedir ki, avukat yardımı olmaksızın takip edilen işlerde telafisi güç hak kayıpları yaşanmaktadır. Aile kurumu, toplumu oluşturan asli yapıdır. Bu bakımdan, hayatın her alanını tanzim eden hukuk düzeni, bilhassa aile kurumunu düzenleme altına alan kurallara özel ihtimam göstermiştir. Aile hukuku iş ve davaları, hukuk sistematiği içindeki yeri itibariyle oldukça teknik ve ileri seviye hukuk bilgisi gerektirir. Bu nedenle, deneyimli ve yetkin bir Antalya aile avukatından yardım almak hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına son derece önemlidir.

Antalya Aile Avukatı Ücretleri

Antalya avukat ücretleri; aile avukatı yardımına konu işin vasfı, yapılacak iş veya işlemlerin sayısı, somut işin avukata getireceği iş yükü vb. faktörlerden dolayı değişiklik gösterir. Avukat ve avukat yardımı talep eden kişi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla herhangi bir ücret üzerinde uzlaşma sağlayabilir. Daha detaylı bilgi almak ve sorununuzu bizlere aktarmak için Aile hukuku iş ve davalarında avukat ücreti hakkında net bilgi edinmek için avukatınızla iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.