Antalya Gayrimenkul Avukatı

Antalya gayrimenkul avukatı, özel hukuk karakterli bir hukuk dalı olan taşınmaz hukuku üzerine ihtisas sahibidir. Antalya taşınmaz hukuku avukatı, taşınmaz hukukunun inceleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada, hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermek suretiyle avukatlık mesleğini icra eder. Gayrimenkul hukukuna ilişkin işlerde, hukuki bilgi ve birikimini müvekkillerinin ve danışanlarının istifadesine tahsis eden Antalya gayrimenkul avukatından yardım almak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Antalya Taşınmaz Hukuku Avukatı

Taşınmaz hukuku, özel hukuk karakterli bir hukuk dalı olan medeni hukukun önemli bir bölümünü oluşturur. Taşınmaz hukukunun asli unsuru ise taşınmazdır. Taşınmaz, özüne zarar gelmeden, bir yerden bir başka yere nakli mümkün olmayan eşyadır. Taşınmaz hukuku ev, arsa, apartman, daire vb. taşınmazları inceleyen, taşınmazlara ilişkin düzenlemeleri ihtiva eden hukuk dalıdır. Antalya taşınmaz hukuku avukatı ise taşınmaz hukukuna ilişkin deneyim ve uzmanlık sahibi hukukçudur. Antalya Gayrimenkul Avukatı size bu konu için de yardımcı olacaktır.

Antalya Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Antalya gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti icra ettiğinden sebep, oldukça kapsamlı ve geniş bir görev alanı söz konusudur. Taşınmaz hukuku avukatı marifetiyle yerine getirilen hukuki işlerin tamamını ifade etmek mümkün olmasa da pratikte sıklıkla karşılaşılan gayrimenkul hukuku işlerinden bazılarını şunlardır:

 • Tapu iptal ve tescil davası,
 • El atmanın önlenmesi davası,
 • Şuf’a davası,
 • Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma davaları,
 • İmar plan değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Yabancı uyrukluların gayrimenkul edinmesi sürecinde hukuki danışmanlık,
 • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • İntifa, irtifak, ipotek vs. ayni hakların tesisi ve terkinine ilişkin hukuki yardım,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi,
 • Gayrimenkul hukukunun inceleme alanına giren hukuki işlerin tamamına yönelik temsil ve danışmanlık,
 • Belediyeler, tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve ilgili sair merciler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve taşınmazların değerlerine dair durum tespit çalışmaları,
 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi,
 • Taşınmaz yatırımlarında hukuki risklere ilişkin danışmanlık,
 • Satış sözleşmesi hazırlanması, düzenlenmesi,
 • İpotek tesis edilmesi ve terkin işlemleri,
 • Taşınmaz satış vaadi, kat karşılığı inşaat vb. sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi,
 • Kooperatifler, toplu konut projeleri, kat mülkiyet kurulması, mortgage işlemleri vs. süreçlerde hukuki danışmanlık,
 • Taşınmaz finansmanına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Mülkiyet hakkına ilişkin hukuki danışmanlık.

Gayrimenkul Avukatı Tutmak Şart mıdır?

Türk hukuk düzenince kabul edilmiş olan yürürlükteki mevzuat, ceza avukatı ile sanığın temsil olunması mecbur kılınan belirli ceza davaları istisna olmak üzere avukat tutma zorunluluğu öngörmemektedir. Kişi, gayrimenkul avukatı olmadan da pekala dava açabilir; davasını takip edebilir. Ancak, hukuk sistematiği itibariyle ileri hukuk tekniği gerektiren taşınmaz hukuku davalarında avukat yardımı almak, sürecin müspet yönde seyri ve telafisi güç kayıpların önlenmesi adına son derece yararlı olacaktır.

Antalya Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Antalya gayrimenkul avukatı ücretleri, avukat yardımına konu iş veya uyuşmazlığın vasfına göre farklılık gösterir. Somut dosyanın avukata getireceği iş yükü de ücretlendirmeye etki eden faktörler arasındadır. Bu itibarla, avukat incelemesi olmaksızın herhangi bir hukuksal iş hakkında net bir ücretten söz etmek yanıltıcı olacaktır. Antalya taşınmaz hukuku avukatı ücreti hakkında en net bilgi için avukatınız ile görüşmeniz, en doğru olan yaklaşımdır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenerek Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretlerden daha az bir ücret üzerinde anlaşma sağlanması mümkün değildir. Avukat yardımı talep eden ile avukat arasında yapılacak görüşmede, işbu tarifede belirlenen ücretlerden az olmamak kaydıyla anlaşma sağlanır. Ücretler hakkında fikir sahibi olmak için Antalya Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğini haiz ücret tarifesine göz atmak yararlı olacaktır.

antalya gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul Avukatı Arıyorum

Antalya Gayrimenkul Avukatı, inceleme alanına giren bir iş, uyuşmazlık veya davaya taraf olan kişiler, sürecin etkili bir biçimde takip edilmesi ve yürütülmesi amacıyla, gayrimenkul avukatı arıyorum şeklinde yapılan sorgulamalarla deneyimli bir avukat arayışına girer. Temsil, dava takibi ve neticelenen davada verilen kararların icrası hususunda gereksinim duyulan hukuki yardımın karşılanması adına başvurulan gayrimenkul avukatı, müvekkilinin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışma yapar.

Taşınmaz hukuku davalarında avukat ile birlikte çalışılması şart değildir; ancak, pratikte birçok hadise açıkça göstermektedir ki, avukat marifetiyle yürütülen hukuki iş ve davalarda gerek süre gerekse hak ve menfaat açısından son derece avantajlı sonuçlar doğmaktadır. Aksi takdirde, telafisi güç kayıpların yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Zira, makalemizde zikredildiği üzere taşınmaz hukuku davaları son derece teknik, bilgi gerektiren ve diğer hukuk dallarıyla yakından ilişkili davalardır. Balaban Hukuk ve Danışmanlık çatısı altında hizmet veren gayrimenkul hukuku avukatları; taşınmazları ilgilendiren hususlara ilişkin dava açılması, takibi, ilamın icrası vs. tüm hukuki süreçte kapsamlı ve özenli bir çalışma yürütür.

Antalya’da gayrimenkul edinirken dikkat etmem gereken yasal konular nelerdir ve bir gayrimenkul avukatından nasıl yardım alabilirim?

Tapu kaydı: Tapu kaydı, mülkün kimin adına kayıtlı olduğunu ve üzerinde herhangi bir kısıtlama veya ipotek olup olmadığını belirler. Gayrimenkulün tapu kaydını kontrol etmek, mülkün yasal durumunu ve sahipliğini doğrulamanıza yardımcı olabilir.

Vergiler: Gayrimenkul edinirken ödemeniz gereken vergiler vardır. Vergi beyannamelerinin doğru şekilde hazırlanması ve vergi yasalarının uygun şekilde uygulanması için bir avukatın yardımı yararlı olabilir.

İmar durumu: İmar durumu, bir mülkün yapılaşmaya açık olup olmadığını belirler. Antalya’da birçok bölgede yapılaşmaya sınırlamalar getirilmiştir. İmar durumunu kontrol etmek, mülkünüzün gelecekteki değerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Kira sözleşmeleri: Kiralama durumunda, kira sözleşmesinin doğru şekilde hazırlanması ve yasalara uygun olması önemlidir. Kiralama işlemlerinde avukatın yardımı, yasal olarak güvenli bir kiralama işlemi yapmanıza yardımcı olabilir.

İşletme izinleri: Eğer bir işletme yeri satın alıyorsanız, o işletmenin yasal olarak faaliyet göstermesi için gerekli izinleri kontrol etmeniz önemlidir. İşletme izinleri hakkında bilgi almak için bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Antalya’da bir gayrimenkul satın aldım ancak tapuda bir sorun çıktı. Bu durumda ne yapmalıyım ve bir gayrimenkul avukatından yardım almalı mıyım?

Eğer Antalya’da bir gayrimenkul satın aldınız ve tapuda bir sorun çıktıysa, öncelikle durumu bir gayrimenkul avukatıyla paylaşmanız faydalı olacaktır. Gayrimenkul avukatı, tapuda ne tür bir sorun olduğunu inceleyebilir ve size konuyla ilgili yasal danışmanlık sağlayabilir.

Tapuda bir sorun çıkması durumunda, birkaç farklı senaryo söz konusu olabilir. Örneğin, satın aldığınız mülkün sahipliğiyle ilgili bir belirsizlik olabilir, tapu kaydında bir hata olabilir veya tapu kaydının düzeltilmesi gerekebilir. Bu durumda, avukatınız, size yapılması gerekenleri ve durumun çözümü için önerilerde bulunabilir.

Ayrıca, tapu kaydında sorun olması, mülkünüzün satış veya devir işlemlerinde de engel oluşturabilir. Bu nedenle, tapu kaydı ile ilgili sorunları erken aşamada tespit etmek ve çözmek, gelecekteki yasal sorunları önlemek açısından önemlidir.

Sonuç olarak, tapuda bir sorun çıkması durumunda bir gayrimenkul avukatından yardım almanız önerilir. Avukatınız, durumu inceleyerek size en uygun çözüm önerilerini sunacaktır.

Antalya’da gayrimenkul kiralamak istiyorum. Kiralama sürecinde dikkat etmem gereken yasal konular nelerdir ve bir gayrimenkul avukatı bu süreçte nasıl yardımcı olabilir?

Antalya’da gayrimenkul kiralamak istediğinizde, kiralama sürecinde dikkat etmeniz gereken yasal konular şunlar olabilir:

Kira sözleşmesi: Kiralama sürecinde kira sözleşmesi hazırlanması önemlidir. Kiralama sürecinde hazırlanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen yasal bir sözleşmedir. Bu nedenle, kira sözleşmesinin doğru şekilde hazırlanması ve yasalara uygun olması önemlidir.

Kira bedeli: Kiralama sürecinde ödenecek kira bedeli de önemlidir. Kiracı olarak, kira bedelini ödeyeceğiniz tarihleri ve ödeme şeklini önceden belirlemelisiniz.

Depozito: Kiralama sürecinde, bir depozito ödemeniz istenebilir. Depozito, kira bedelinin bir kısmını oluşturabilir ve kiracının mülke zarar vermesi durumunda ev sahibinin korunmasını sağlar. Depozitonun ne kadar olacağı ve ne zaman iade edileceği konusunda sözleşmede belirtilmelidir.

Kiralama şartları: Kiralama sürecinde ayrıca, kiralama şartlarının belirlenmesi de önemlidir. Bu şartlar, kiralama süresi, kiracının mülke yapabileceği değişiklikler, ev sahibinin bakım yükümlülükleri ve benzeri konuları kapsar.

Bir gayrimenkul avukatı, kiralama sürecinde size yasal danışmanlık sağlayabilir, sözleşmeleri hazırlayabilir, yasal belgeleri kontrol edebilir ve gerektiğinde size hukuki temsil sağlayabilir. Kiralama sürecinde bir avukat, size yasal olarak güvenli bir kiralama işlemi yapmanıza yardımcı olabilir. Kiralama sırasında herhangi bir yasal sorunla karşılaşmanız durumunda, bir avukatın yardımıyla hukuki sorunları çözebilirsiniz.

Antalya’da bir inşaat projesine yatırım yapmayı düşünüyorum. Yatırım öncesinde dikkat etmem gereken yasal konular nelerdir ve bir gayrimenkul avukatı bu süreçte nasıl yardımcı olabilir?

Antalya’da bir inşaat projesine yatırım yapmadan önce, dikkat etmeniz gereken yasal konular şunlar olabilir:

İnşaat projesinin yasal durumu: İnşaat projesinin yasal olarak uygun olması önemlidir. Bu nedenle, proje için gerekli izinlerin alınmış olması ve yasal belgelerin tamamının mevcut olması gerekmektedir. İnşaat projesinin yasal durumunu, bir gayrimenkul avukatı ile danışarak kontrol edebilirsiniz.

Sözleşme koşulları: Yatırım yapmadan önce, projenin sözleşme koşullarını ve yasal belgelerini incelemelisiniz. Bu belgeler arasında, proje planı, özellikleri, fiyatı, ödeme koşulları, tapu işlemleri gibi konular yer alabilir. Sözleşme koşullarının açık ve net olması ve yasalara uygun olması önemlidir.

Vergi ve harçlar: Yatırım yapmadan önce, projenin vergi ve harçlarının tam olarak ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir gayrimenkul avukatından vergi ve harçların yasal olarak uygun olduğunu doğrulamasını isteyebilirsiniz.

Hukuki temsil: Yatırım yapmadan önce bir gayrimenkul avukatı ile çalışarak hukuki temsil sağlayabilirsiniz. Avukat, yatırımınızın yasal olarak güvenli ve korunaklı olmasını sağlayacak, sözleşme koşullarını doğru bir şekilde hazırlayacak, tapu işlemlerini kontrol edecek ve diğer yasal konularda size danışmanlık yapacaktır.

Bir gayrimenkul avukatı, yatırım öncesinde size yasal danışmanlık sağlayarak yatırımınızı yasal olarak güvence altına alır. Avukat, projenin yasal belgelerini kontrol ederek projenin yasal olarak uygunluğunu doğrulayabilir ve tapu işlemleri, vergi ve harçlar gibi yasal konular hakkında size danışmanlık yapabilir. Ayrıca, projenin sözleşme koşullarını kontrol ederek yatırımınızı yasal olarak güvence altına alabilir.

Antalya Avukat olarak bizlere ulaşabilir ve destek alabilirsiniz.