Antalya Patent Avukatı

antalya patent avukatı

Antalya patent avukatı; patent hukukunun düzenleme alanına giren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Antalya patent hukuku avukatı; patent hukuku üzerine çalışmalar yapan, bu alanda ihtisaslaşan ve edindiği bilgi, birikim, müktesebat ve deneyimi müvekkillerinin ve danışanlarının istifadesine tahsis eder. Patent uyuşmazlıkları ve davalarında telafisi güç hukuki kayıplar yaşamamak için avukat yardımına başvurmak en doğru yaklaşımdır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuat başta olmak üzere, marka ve patent hukuku öğretisine hakim olan Antalya patent hukuku avukatı, patent ve marka alanında üst düzey hukuki hizmet sunar. Patentlerle ilgili hususlarda kişilerin temsilini üstlenir, danışmanlık yapar ve patent haklarının korunması adına hukuk mücadelesi yürütür. Patent hakkının düzenleme alanı bulduğu 6769 sayılı Kanunun 85. maddesinde patent hakkının kapsamı şu şekilde düzenlenmiştir:

“Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.”

Antalya Patent Hukuku

Antalya patent hukuku avukatları, sınai ve fikri haklara dair gerek doktrin gerek mevzuat gerekse güncel gelişmelere hakimdir. Bununla birlikte, ticaret hukuku üzerinde de ihtisas sahibidir. İleri hukuk tekniği ve bilgisi gerektiren patent hukuku uyuşmazlıklarında hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması, sürecin kısa zamanda ve müspet yönde sonuçlanması, bu alanda uzman ve yetkin bir avukattan yardım almayı mecbur kılar.

 

Antalya Patent Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Antalya patent avukatı, oldukça kapsamlı bir hukuk disiplini olan marka ve patent hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş ve davalarda temsil ve danışmanlık hizmeti verir. İşbu hukuk dalının kapsamlı olması nedeniyle patent hukuku avukatının da görev alanı son derece hacimlidir. Ancak, patent avukatı tarafından verilen başlıca hizmetleri ifade etmek gerekirse, şu şekilde sıralanabilir:

 • Patent hakkında dair hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Patent hakkına ilişkin ihlallere karşı müvekkilinin ve danışanının hukukunu ve menfaatini korumak amacıyla hukuki önlemlerin alınması, gereken adımların atılması,
 • Marka ve patent hukuku dahilinde sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin imza altına alınmadan önce incelenmesi, düzenlenmesi,
 • Marka patent haklarının devredilmesiyle birlikte bu çerçevede lisans sözleşmelerinin yapılmasına dair hukuki hizmet sağlanması,
 • Marka tescil işlemlerinin usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi, sürecin takibi,
 • Marka tescil talebi reddi halinde hukuk yoluna başvurulması, sürecin takibi,
 • Marka hükümsüzlüğüne dair davaların takibi,
 • İptal davalarının takibi,
 • Haksız rekabet davalarının takibi,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı iptal davalarının takibi,
 • Marka lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve işbu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Marka ve patent hukuku kapsamında hukuk danışmanlığı.
 • Marka uygunluğuna dair hukuki araştırma yapılması,
 • Marka patent sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Marka hakkının korunması adına gereken hukuki adımların atılması,
 • Marka hakkı ihlale edilen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına hukuk mücadelesi başlatılması.

Antalya’da Marka – Patent Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Antalya’da patent davalarına bakmakla görevli yargı organı, fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleridir. Uyuşmazlığın doğduğu yerde ihtisas mahkemesi niteliğindeki hukuk mahkemesi kurulmamışsa, uyuşmazlığa bakmakla görevli yargı organı, genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesidir. Aşağıda yer alan tabloda bazı marka ve patent davaları ve görevli yargı organı ifade edilmiştir.

Antalya Marka Patent Davaları Görevli Yargı Organı
YİDK Karar İptali Davası Antalya Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Tecavüzün Önlenmesi Davası Fikri ve Sınai Haklar Hukuk – Asliye Hukuk
Delil Tespit Davası Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Hükümsüzlük Davası Fikri ve Sınai Haklar Hukuk – Asliye Hukuk
Şikayet ve Takibi Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
Coğrafi İşaret Davaları Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi

Antalya Patent Avukatı Ücretleri

Antalya patent avukatı ücretleri; avukat yardımı talep edilen uyuşmazlığın vasfı ve koşulları, avukata getireceği iş yükü ve harici faktörler değerlendirilerek avukat ve kişi arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama, TBB tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinde öngörülen ücretlerdir. Asgari ücret tarifesinde öngörülen ücretlerin altında bir ücret üzerinde anlaşma yapılamaz. Aksi halde, ilgili avukat hakkında disiplin yaptırımı uygulanır.

Antalya Avukat olarak Patent Hukuku hakkında tüm sorunlarınıza yardımcı oluyoruz.